Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 18 december 2023

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden is gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.

Onder filiaal wordt verstaan een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gezamenlijke zeggenschap staat met een partij, waarbij „zeggenschap” de eigendom betekent van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere stemgerechtigde effecten voor de verkiezing van bestuurders of een andere managementautoriteit.

Bedrijf (in deze overeenkomst aangeduid als „het bedrijf”, „wij”, „ons” of „onze”) verwijst naar REPBET B.V. Van Gaalenwater 14 2497 ZR Den Haag, KvK 62030655

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die de informatie bevatten over uw browsegeschiedenis op die website en de vele toepassingen ervan.

Land verwijst naar: Nederland

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Service verwijst naar de website.

Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die door het bedrijf in dienst zijn om de service te faciliteren, om de service namens het bedrijf te leveren, om diensten uit te voeren die verband houden met de service of om het bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de service wordt gebruikt.

Gebruiksgegevens hebben betrekking op gegevens die automatisch worden verzameld, ofwel gegenereerd door het gebruik van de Service, ofwel uit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Website verwijst naar REPBET B.V. toegankelijk via www.repbet.nl

U bedoelt de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf, of een andere juridische entiteit namens welke die persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, voor zover van toepassing.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

E-mailadres

Voor- en achternaam

Telefoonnummer

Adres, staat, provincie, postcode, stad

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij gebruik van de Service.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's doorbrengt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Service bezoekt via of via een mobiel apparaat, kunnen we automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze Service bezoekt of wanneer u de Service bezoekt via of via een mobiel apparaat.

Traceertechnologieën en cookies

We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte trackingtechnologieën zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die we gebruiken kunnen het volgende omvatten:

 • Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze service mogelijk niet gebruiken. Tenzij u uw browserinstelling hebt aangepast zodat cookies worden geweigerd, kan onze service cookies gebruiken.
 • Webbakens. Bepaalde delen van onze Service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina's hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit).

Cookies kunnen „permanente” of „sessiecookies” zijn. Permanente cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat staan wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit.

We gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies voor de hieronder uiteengezette doeleinden:

Noodzakelijke/essentiële cookies

Type: Sessiecookies

Beheerd door: Us

Doel: Deze cookies zijn essentieel om u de diensten te bieden die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen enkele van de functies ervan te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar u om hebt gevraagd niet worden geleverd, en we gebruiken deze cookies alleen om u die diensten te leveren.

Cookiebeleid/Acceptatie van de kennisgeving Cookies

Type: Permanente cookies

Beheerd door: Us

Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.

Functionele cookies

Type: Permanente cookies

Beheerd door: Us

Doel: Met deze cookies kunnen we de keuzes onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een meer persoonlijke ervaring te bieden en om te voorkomen dat u elke keer dat u de website gebruikt uw voorkeuren opnieuw moet invoeren.

Ga voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies naar ons Cookiebeleid of de sectie Cookies van ons Privacybeleid.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf kan persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om onze Service te leveren en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Service te controleren.

Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de Service te beheren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen u toegang geven tot verschillende functies van de service die beschikbaar zijn voor u als geregistreerde gebruiker.

Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de Service.

Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor de implementatie ervan.

Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te geven over andere goederen, diensten en evenementen die we aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u al hebt gekocht of waar u naar hebt gevraagd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om uw verzoeken te beheren: om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, of dit nu in het kader van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure is, waarbij persoonsgegevens die wij over onze gebruikers van onze diensten bewaren, tot de overgedragen activa behoren.

Voor andere doeleinden: we kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze service, producten, diensten, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

 • Met serviceproviders: we kunnen uw persoonlijke informatie delen met serviceproviders om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren, om contact met u op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons gehele of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Met partners: we kunnen uw informatie delen met onze filialen, in welk geval we van die partners eisen dat ze dit privacybeleid naleven. Tot onze dochterondernemingen behoren onze moedermaatschappij en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of die onder gezamenlijke zeggenschap met ons staan.
 • Met zakenpartners: we kunnen uw informatie delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins in de openbare ruimtes communiceert met andere gebruikers, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en naar buiten worden verspreid.
 • Met uw toestemming: met uw toestemming kunnen we uw persoonlijke informatie voor elk ander doel openbaar maken.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden die zijn uiteengezet in dit privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en beleid te handhaven.

Het bedrijf bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze service te verbeteren, of als we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere periodes te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, wordt verwerkt in de bedrijfskantoren van het bedrijf en op alle andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar — en onderhouden op — computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u akkoord gaat met die overdracht.

Het bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen naar een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Uw persoonlijke gegevens verwijderen

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld te verwijderen of ons te vragen om hulp bij het verwijderen van de persoonlijke gegevens.

Onze service biedt u mogelijk de mogelijkheid om bepaalde informatie over u uit de Service te verwijderen.

U kunt uw informatie op elk gewenst moment bijwerken, wijzigen of verwijderen door u aan te melden bij uw account, indien u die hebt, en naar het gedeelte met accountinstellingen te gaan waar u uw persoonlijke informatie kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt, te corrigeren of te verwijderen.

Houd er echter rekening mee dat we mogelijk bepaalde informatie moeten bewaren wanneer we een wettelijke verplichting of wettelijke basis hebben om dit te doen.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf worden verplicht om uw persoonlijke gegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of naar aanleiding van geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens openbaar maken als het te goeder trouw van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoe aan een wettelijke verplichting
 • Bescherm en verdedig de rechten of eigendom van het bedrijf
 • Mogelijke misstanden in verband met de Service voorkomen of onderzoeken
 • Bescherm de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek
 • Bescherm tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van verzending via het internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Privacy voor kinderen

Onze service is niet bedoeld voor personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van de toestemming van de ouders, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Als we moeten vertrouwen op toestemming als wettelijke basis voor de verwerking van uw informatie en uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen we de toestemming van uw ouders nodig hebben voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te publiceren.

We zullen u dit via e-mail en/of een opvallende mededeling op onze service laten weten voordat de wijziging van kracht wordt en de datum „Laatst bijgewerkt” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te bekijken voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht op het moment dat ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: info@repbet.nl